Bittrex briše sa liste FairCoin. Centralizovane strukture vlasti ne mogu da kontrolišu decentralizovanu valutu koju podržava masovni pokret

 

Ako ste posetili Bittrex stranicu berze kriptovaluta mogli ste da uočite poruku "Trgovanje BTC-FAIR će biti uklonjeno 30. marta 2018. godine" i zbog toga bi želeli da razjasnimo situaciju.

Ovo je bila politička odluka. Kako je ovaj postupak predložen od strane nekih vlada i berzi, ovo je pokušaj establišmenta i kapitalističkog sistema da nadzire i ukroti nešto što je zamišljeno kao slobodna i decentralizovana p2p ("licem u lice") alternativa službenom bankarskom sistemu. Bittrex je doneo ovakvu odluku nakon upita FairCoin razvojnom timu da ispuni obrazac koji se odnosi na ICO-utemeljene token-e (Initial Coin Offering - Početna ponuda novčića) od kojih se FairCoin razlikuje u korenu.

 

Ukratko, postupak je izgledao ovako:

  • Primili smo elektronsku poštu kojom je traženo da dostavimo podatke: "Izvršni direktor [...] koji ima ovlašćenje da potpisuje u ime preduzeća" i u prilogu formular za preduzeće, što uopšte nema smisla u kontekstu FairCoin-a.
  • Nakon obavljenih konsultacija sa advokatima koji doprinose našem projektu, odgovor je bio da pošto smo mi decentralizovani masovni pokret koji trguje sa decentralizovanom valutom dajući podršku svojim korisnicima, FairCoin ne može da se smatra hartijom od vrednosti u pravno/finansijskom smislu. Kao što možete videti, ovo pravno obaveštenje razjašnjava situaciju.
  • Bittrex navodi da oni "nemaju drugačiju verziju koja je usmerena na specifične ne-ICO novčiće, [samo] popunite delove koji imaju smisla."
  • Na osnovu navedenog, ispunili smo formular pozivajući se na decentralizovanu valutu: naziv podnosioca, vrsta subjekta: "pokret", elektronsku poštu, internet stranicu, naziv token-a i link prema našem github-u.
  • Javili su nam se ponovo tek sa obaveštenjem o brisanju sa liste.

 

Prema tome, istina je da većina valuta i token-a na današnjim berzama uglavnom jeste promovisana od strane preduzeća (ili lobija) u potrazi za brzom zaradom, ali to nije slučaj sa FairCoin-om. FairCoop ekosistem i FairCoin razvojni tim su posvećeni izgradnji pravične i masovne ekonomije, izvan granica kapitalizma i vlasti.

Sa tehničke strane: blockchain, FairCoin novčanici i povezani programski paketi, nastup i volumen valute na berzi, rade savršeno.

Nakon ovakvih novosti, mi sada tražimo berzu za trgovanje sa boljim sinergijama za ekosistem. U međuvremenu, FairCoin stvarna ekonomija se širi, zaštićena od nestabilnosti tržišta, zahvaljujući našoj zvaničnoj ceni.

Zahvaljujemo vam na nastavku zajedničke izgradnje FairCoop ekosistema!

 

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top