EKOLOŠKI NOVČIĆ ZA POŠTENU EKONOMIJU

Naša misija

Stvoriti stabilnu, globalnu i nepodmitljivu valutu. Naš cilj je stvaranje inovativnog globalnog ekonomskog sistema, odozdo prema gore, u korist alternatinog, post-kapitalistčkog modela, popločavajući put za kolektivnu promenu koja će se kretati prema životu zasnovanom na zajedničkim vrednostima. FairCoin je naše sredstvo razmene. Njegovu vrednost određuje zajednica i nikada ne devalvira. Tekući proces revalorizacije FairCoin-a doprinosi raspodeli dobara unutar zajednice služeći se ovim novčićem. Saradnja, etika, solidarnost i transparentnost su ključni faktori za stvaranje istinski pravednog sistema za sve nas. Razvoj i upotreba moćnih međusobno povezanih digitalnih alata (globalno) i regionalne mreže (lokalno) presudni su za naš uspeh.

Valuta za 99%

Odlike FairCoin-a

Uz pomoć FairCoop-a, FairCoin implementira pravičnu razmenu vrednosti na globalnom nivou. Naš inovativni Proof-of-Cooperation (PoC) blockchain mehanizam je jedinstveni opšte-usaglašeni algoritam razvijen za FairCoin. Iziskuje mnogo manje energije nego neki drugi blockchain mehanizmi, ali takođe omogućava brže transakcije.  Ponosni smo na to da je FairCoin sada jedna od najekološkijih i najotpornijih kriptovaluta.

 Ekološki
Vrlo niska potrošnja energije za kontrolisanje transakcija

 

 Bezbedan
Kooperativno potvrđeni čvorovi (CVNs, pogledati FAQs)

 Brz
Potvrda o transakciji svaka tri minuta

 Etičan
Podržava poštene poslovne vrednosti

 Snažan
 Snažna i rastuća podrška zadruga širom sveta

Kontrolisani rast
 Zvanična cena je 1 FAIR = 1, 20 Euro (pogledati našu strategiju usvajanja "spore" cene)

 Živahan
 Snažna zajednica koja svakodnevno sarađuje online putem i održava redovne sastanke lokalnih čvorova

Demokratičan
  Strateške odluke donose se na mesečnim skupštinama

Pridružite se FairCoop pokretu

 Koristite FairCoin kao sredstvo razmene. Prihvatite FairCoin u svojoj radnji, podržite svoj lokalni posao ili koristite FairCoin online u FairMarket-u.  Mi smo u neprestanom traganju za veštim ljudima koji bi želeli da pomognu u razvoju ovog divnog pokreta.  Pridružite nam se u našoj "Ask Anything" ( "Pitaj bilo šta") Telegram grupi ili na FairCoop Forumu i stupite u direktan kontakt sa nama. Svako ko ima proaktivan našin razmišljanja i dobar duh je vrlo dobro došao.

 

Upoznajte nas

 

 

Kupite FairCoin s lakoćom ovde
i pomozite u finansiranju
FairCoop-ovih projekata i trgovaca.

get FairCoin 

 

 

Posetite FairCoop-ovo tržište
gde se može obaviti kupovina
FairCoin-om online.

FairMarket

 Mapa FairCoin-ovih
čvorova i trgovaca u nekoliko
zemalja širom sveta.

use FairCoin

Blockchain koji štedi energiju za poštenu valutu

FairCoin je zasnovan na inovativnoj blockchain tehnologiji, koja se promenila u julu 2017. iz protokola "Proof-of-Stake" u "Proof-of-Cooperation (PoC) mehanizam. Naša valuta ne samo da zahteva manje energije i omogućava brže transakcije nego takođe uvodi određeni nivo poverenja i demokratske vrednosti čak i na tehničkom nivou. Ovde možete naći Beli Papir i više informacija o PoC i našim FairChain projektima.


White Paper & PoC

Vođeni smo opštom saglasnošću

 Na otvorenim skupštinama, zajednica odlučuje o tome kako postići naše zajedničke ciljeve. Svako može da učestvuje i iznosi predloge vezane za razvoj, izmene ili projekte na kojima će se raditi. Kada predlog prođe konsenzusom (opšta saglasnost), dotični predlagač i relevantne radne grupe će krenuti u sprovođenje predloga u delo.Mi organizujemo kako globalne online sastanke tako i fizičke sastanke lokalnih čvorova na ovaj način.

 

FairCoop

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top