FairCoin Fond Stabilnosti je tu!

Udružimo se sada da povećamo stabilnost FairCoin-a i pomognemo Faircoop-u da proizvede bogatstvo za opšte dobro

https://coopfunding.net/en/campaigns/faircoin-stability-fund/

 

Uvod

FairCoin, društvena i poštena kriptovaluta usvojena od strane FairCoop-a da nam pomogne u izgradnji globalnog kooperativnog ekosistema, danas je tačno četiri godine stara i tokom ovog razdoblja uočili smo vrlo značajan razvoj, sa učešćem iz mnogih različitih oblasti.

Danas se ekosistem sastoji od oko 50 lokalnih čvorova na skoro svim kontinentima svijeta, 25 FairCoin mijenjačnica (POE), stotina proizvođača, nezavisnih djelatnika i trgovaca koji prihvataju Faircoin, i još kooperative kao što su Freedom Coop ili Bank of the Commons. Sve u službi obogaćivanja mogućnosti koje donosi FairCoin srži FairCoop-ove vizije.

Stabilan rast vrijednosti FairCoin-a od samog početka, pa sve do sad obezbijedio je sredstva da finansiramo značajan dio posla, te nam tako omogućio - od posljednjeg FairCoop Ljetnog Kampa gdje smo razvili Open Coop Work metodologiju - plaćanje za izgradnju ovog ekosistema.

Stabilna zvanična cijena, koja se razmatra najviše jednom mjesečnom na FairCoop-ovim sjednicama, olakšava učesnicima uključivanje u izgradnju mreže kružne (cirkularne) ekonomije sa svojim poznanicima, osiguravajući učesnicima da izbjegnu bilo kakav rizik promjenljivosti cijene, kao što je to slučaj sa drugim kriptovalutama.

Budući da je to decentralizovana valuta, odluka da se usvoji zvanična cijena daje nam prednost otpornosti na napade centralizovanih struktura moći, i omogućava transparentno računovodstvo.

Ovo je, međutim, izbor koji dolazi sa cijenom određene mjere rizika, pogotovo od pritiska tržišta novca. 

U vremenu opadajućih berzovnih trendova na tržištu kriptovalutama, cijena FairCoin-a na privatnim tržišnim mjestima kao što je Bitrex može biti pogođena i uzrokovati silaznu putanju tržišne cijene na neko vrijeme, čak i onda kada u stvarnom svijetu upotreba FairCoin-a nastavlja svoj stabilni rast. Iz ovog razloga ponekad može nastati značajna razlika u cijeni između zvanične cijene FairCoin-a i njegove tržišne cijene.

Dok je FairCoop u mogućnosti da garantuje razmjenu po zvaničnoj cijeni za trgovce i one, zasnovano na kriterijumu koji određuje skupština, za koje se smatra da to zaslužuju, ova cijenovna neusklađenost umanjuje broj ljudi koji kupuju FairCoin od Faircoop-a od našeg zvaničnog izvora getfaircoin.net po zvaničnoj cijeni, i tako se smanjuje likvidnost unutar FairCoop ekosistema, situacija koja je potencijalno rizična za njegov stabilni razvoj. 

Da bi se ekosistem načinio otpornijim u ovakvim okolnostima, potrebne su udružene akcije ljudi koji u isto vrijeme imaju i želju i mogućnost da investiraju u Faircoin; a  istovremeno to im daje priliku da kupuju po tržišnoj cijeni koja je nešto niža od zvanične.

Obzirom da ima puno ljudi koji iz različitih razloga nemaju pristup berzama kao što je bitrex.com, FairCoop sjednica odlučila je da se pokrene trajna crowdfunding kampanja kako bi se kreirao i djelovao "FairCoin Fond Stabilnosti", koji će od sada, pa nadalje imati ulogu dodavanja likvidnosti da bi se FairCoin kupovao onda kada je tržišna cijena dovoljno niska. 

 

Ciljevi FairCoin Fonda Stabilnosti

 • Da se potpomogne otpornost FairCoin ekosistema kroz stvaranje stabilnije tržišne cijene FairCoin-a. Ovo je način za ostvarivanje porasta tržišne cijene kada je ista niska.
 • Da se FairCoin izvuče sa tržišta olakšavajući njegovu raspodjelu između ljudi koji su uključeni u ili podržavaju FairCoop sistem.
 • Da se stvori obostrano dobitna situacija tako što ćete pokloniti projektu po vašem izboru, a ipak zadržavajući svoju kupovnu moć u Faircoin-ima (pogledati odjeljak o etičkim mogućnostima ispod)

 

Način djelovanja

Ako je cijena FairCoin-a na Bitrex-u manja od 30% zvanične cijene, napravit ćemo sedmična ulaganja na Bitrex-u, u skladu sa BTC fondovima koji su nam na raspolaganju za ulaganje. Ako je tržišna cijena viša od 30%, fond će zadržati "zid kupovine" po nižoj cijeni od toga, a ako postoji velika količina, ostatak će biti zadržan kao Euro ili neka druga valuta, u skladu sa odlukom skupštine koja upravlja crowdfunding-om.

Kada napravimo narudžbe, napravit ćemo ih kao zid kupovine za iznos koji uobičajeno ide u knjigu narudžbina, osim ako ima prodajnih ponuda za vrlo niske vrijednosti, a što bi imalo smisla iskoristiti.Na ovaj način bilo bi olakšano proknjiženje raspodjele svim učesnicima.

Ako za jednu sedmicu, zid kupovine ne bude srušen, naredne sedmice dodat ćemo nove fondove i postaviti bolju ponudu, na način da fond takođe potpomaže rast vrijednosti FairCoin-a.

Postojao bi sedmični period poravnanja između uloženih Eura i raspodjele FairCoin-a. Ovo znači da će fond primiti FairCoin-e; oni će biti proknjiženi proporcionalno ljudima koji trenutno imaju Eure u fondu. Usaglasili smo se oko obavezujućeg tromjesečnog perioda počeka za ulagače u ovaj fond kako bismo obeshrabrili spekulante. U trenutku početne kupovine sa tržišta biće poslani u hladni novčanik zajedno sa adresom svakog ulagača, sve do isteka tromjesečnog perioda, a nakon toga biće proslijeđeni na lični FairCoin novčanik svakog ulagača ponaosob.

 

Mjerila/Kriterijumi

- Kao što je već gore navedeno, podjela FairCoin-a na lične adrese učesnika nikada se neće obavljati prije isteka tri mjeseca. Ako je tržišna cijena Faircoin-a viša od 70% zvanične cijene u datom periodu, onda će vrijeme biti produženo dok se sniženje cijene ponovo ne dogodi..

- Taksa će biti naplaćena kako bi se održalo upravljanje uslugom i druge takse koje trebaju biti plaćene sa naše strane. To će biti 5% uključujući i takse kreditnih/debitnih kartica.

 

Neke etičke mogućnosti

Kupovina FairCoin-a po tržišnoj cijeni koja je niža od one zvanične omogućava onima koji ga kupe prednost pri razmatranju dobara i usluga koji su u ponudi za prodaju od proizvođača i trgovaca unutar Faircoop ekosistema. Svako je naravno slobodan da iskoristi prednost ovakve situacije u skladu sa sopstvenim odlukama.

Međutim, u cilju da se izbjegne etički sukob za one koji vjeruju da bi bilo važno ne sticati profit od ovakve situacije, evo nekih prijedloga šta se može uraditi sa viškom FairCoin-a koje kupite na ovaj način u poređenju sa onima koje biste dobili za zvaničnu cijenu.

 • Možete ih pokloniti svom najbližem lokalnom čvoru
 • Možete ih donirati nekom neprofitnom projektu po vašem izboru (mnoge od njih možete pronaći na use.fair-coin.org)
 • Možete ih donirati zadaćama za koje mislite da trebaju najveću potporu unutar Open Coop Work ekosistema.
 • Možete ih donirati Fair fondovima.

 

Kako doprinijeti

 1. Bankarski transfer prema Bank of the Commons
 2. Preko Fairbill-a (ovo je procesor kartičnog plaćanja koji smo koristili pre getfaircoin-a i koji još uvijek radi u CoopFunding-u).
 3. Bank of the Commons (gdje je moguće razmjenitii Euro za Bitcoin. Na pokretanju kampanje primat ćemo isto tako uplate za kampanju putem "novčanik u novčanik"/ "wallet to wallet" metode.
 4. Preko kriptovaluta Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Dash.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top