Ekološki novčić za poštenu ekonomiju

Naša misija

 

Stvoriti stabilnu, globalnu i nepodmitljivu valutu. Naš cilj je stvaranje inovativnog globalnog ekonomskog sistema, odozdo prema gore, u korist alternatinog, post-kapitalistčkog modela, popločavajući put za kolektivnu promjenu koja će biti usmjerena ka životu zasnovanom na zajedničkim vrijednostima. FairCoin je naše sredstvo razmjene. Njegovu vrijednost određuje zajednica i nikada ne devalvira. Tekući proces revalorizacije FairCoin-a doprinosi raspodjeli dobara unutar zajednice služeći se ovim novčićem. Saradnja, etika, solidarnost i transparentnost su ključni faktori za stvaranje istinski pravednog sistema za sve nas. Razvoj i upotreba moćnih međusobno povezanih digitalnih alata (globalno) i regionalne mreže (lokalno) presudni su za naš uspjeh.

Valuta za 99%

Odlike FairCoin-a

 Uz pomoć FairCoop-a, FairCoin implementira pravičnu razmjenu vrijednosti na globalnom nivou. Naš inovativni Proof-of-Cooperation (PoC) blockchain mehanizam je jedinstveni opšte-usaglašeni algoritam razvijen za FairCoin. Iziskuje mnogo manje energije nego neki drugi blockchain mehanizmi, ali takođe omogućava brže transakcije. Ponosni smo na to da je FairCoin sada jedna od najekološkijih i najotpornijih kriptovaluta.

 Ekološki
 Vrlo niska potrošnja energije za kontrolisanje transakcija

 Bezbijedan
 Kooperativno potvrđeni čvorovi (CVNs, pogledati FAQs)

 Brz

 Potvrda o transakciji svake tri minute

 Etičan

 Podržava poštene poslovne vrijednosti

 Snažan
 Snažna i rastuća podrška zadruga širom svijeta

 Kontrolisani rast
 Zvanična cijena je 1 FAIR = 1, 20 Euro (pogledati našu strategiju usvajanja "spore" cijene)

 Živahan
 Snažna zajednica koja svakodnevno sarađuje online putem i održava redovne sastanke lokalnih čvorova

 Demokratičan
 Strateške odluke donose se na mjesečnim skupštinama

 

Pridružite se FairCoop pokretu

 Koristite FairCoin kao sredstvo razmjene. Prihvatite FairCoin u svojoj prodavnicii, podržite svoj lokalni posao ili koristite FairCoin online u FairMarket-u.  Mi smo u neprestanom traganju za vještim ljudima koji bi želili da pomognu u razvoju ovog divnog pokreta.  Pridružite nam se u našoj "Ask Anything" ( "Pitaj bilo šta") Telegram grupi ili na FairCoop Forumu i stupite u direktan kontakt sa nama. Svako ko ima proaktivan način razmišljanja i dobar duh je vrlo dobro došao.

 

Use FairCoin as a means of exchange. Accept FairCoin in your shop, support your local business or use FairCoin online at FairMarket.  We are constantly looking for skilled people who want to help in developing this beautiful movement.  Join us in our "Ask Anything" Telegram or fairchat group or in the FairCoop Forum and get in contact with us directly. Anyone with a proactive mindset and a good spirit is very welcome.

Meet us

 

Kupite FairCoin s lakoćom
ovdje i pomozite u finansiranju
FairCoop-ovih projekata i trgovaca.

get FairCoin 

 

 

 Posjetite FairCoop-ovo tržište
gdje se može obaviti kupovina
FairCoin-om online.

FairMarket

 Mapa FairCoin-ovih čvorova
i trgovaca u nekoliko
zemalja širom svijeta.

use FairCoin

Blockchain koji štedi energiju za poštenu valutu

 FairCoin je zasnovan na inovativnoj blockchain tehnologiji, koja se promijenila u julu 2017. iz protokola "Proof-of-Stake" u "Proof-of-Cooperation (PoC) mehanizam. Naša valuta ne samo da zahtjeva manje energije i omogućava brže transakcije nego takođe uvodi određeni nivo povjerenja i demokratske vrijednosti čak i na tehničkom nivou. Ovdje možete naći Bijeli Papir i više informacija o PoC i našim FairChain projektima.


White Paper & PoC

Vođeni smo opštom saglasnošću

 Na otvorenim skupštinama, zajednica odlučuje o tome kako postići naše zajedničke ciljeve. Svako može da učestvuje i iznosi prijedloge vezane za razvoj, izmjene ili projekte na kojima će se raditi. Kada prijedlog prođe konsenzusom (opšta saglasnost), dotični predlagač i relevantne radne grupe će krenuti u sprovođenje prijedloga u djelo.Mi organizujemo kako globalne online sastanke tako i fizičke sastanke lokalnih čvorova na ovaj način.

 

FairCoop

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top