FairCoin Fond Stabilnosti je tu!

Svi zajedno sada da povećamo stabilnost FairCoin-a i pomognemo Faircoop-u da proizvede bogatstvo za opšte dobro

https://coopfunding.net/en/campaigns/faircoin-stability-fund/

 

Uvod

FairCoin, društvena i poštena kriptovaluta usvojena od strane FairCoop-a da nam pomogne u izgradnji globalnog kooperativnog ekosistema, danas je tačno četiri godine stara i tokom ovog razdoblja primetili smo vrlo značajan razvoj, sa učešćem iz mnogih različitih oblasti.

Danas se ekosistem sastoji od oko 50 lokalnih čvorova na skoro svim kontinentima sveta, 25 FairCoin menjačnica (POE), stotina proizvođača, nezavisnih delatnika i trgovaca koji prihvataju Faircoin, i još kooperative kao što su Freedom Coop ili Bank of the Commons. A sve u službi obogaćivanja mogućnosti koje donosi FairCoin srži FairCoop-ove vizije.

Stabilan rast vrednosti FairCoin-a od samih početaka, pa do sada obezbedio je sredstva da finansiramo značajan deo posla, te nam tako omogućio - od poslednjeg FairCoop Letnjeg Kampa gde smo razvili Open Coop Work metodologiju - da platimo izgradnju ovog ekosistema.

Stabilna zvanična cena, koja se razmatra najviše jednom mesečnom na FairCoop-ovim skupštinama, olakšava učesnicima da se uključe u izgradnju mreže kružne (cirkularne) ekonomije sa svojim poznanicima, osiguravajući učesnicima da izbegnu bilo kakav rizik promenljivosti cene, kao što je to slučaj sa drugim kriptovalutama.

Budući da je to decentralizovana valuta, odluka da se usvoji zvanična cena daje nam prednost otpornosti na napade centralizovanih struktura moći, i omogućava transparentno računovostvo.

Ovo je, međutim, izbor koji dolazi sa cenom određene mere rizika, pogotovo od pritiska tržišta novca. 

U vremenu opadajućih berzovnih trendova na tržištu kriptovalutama, cena FairCoin-a na privatnim tržišnim mestima kao što je Bitrex može biti pogođena i uzrokovati silaznu putanju tržišne cene na neko vreme, čak iako u stvarnom svetu upotreba FairCoin-a nastavlja svoj stabilan rast. Iz ovog razloga ponekad može nastati značajna razlika u ceni između zvanične cene FairCoin-a i njegove tržišne cene.

Dok je FairCoop u mogućnosti da garantuje razmenu po zvaničnoj ceni za trgovce i one, zasnovano na kriterijumu koji određuje skupština, za koje se smatra da to zaslužuju, ova cenovna neusklađenost umanjuje broj ljudi koji kupuju FairCoin od Faircoop-a, od našeg zvaničnog izvora getfaircoin.net po zvaničnoj ceni, i tako se smanjuje likvidnost unutar FairCoop ekosistema, to je situacija koja je potencijalno rizična za njegov stabilan razvoj. 

Da bi se ekosistem učinio otpornijim u ovakvim okolnostima, potrebne su udružene akcije ljudi koji u isto vreme imaju i želju i mogućnost da investiraju u Faircoin; a  istovremeno to im daje priliku da kupuju po tržišnoj ceni koja je nešto niža od zvanične.

Obzirom da ima puno ljudi koji iz različitih razloga nemaju pristup berzama kao što je bitrex.com, FairCoop skupština odlučila je da se pokrene trajna crowdfunding kampanja kako bi se kreirao i delovao "FairCoin Fond Stabilnosti", koji će od sada, pa nadalje imati ulogu dodavanja likvidnosti na tržištu da bi se FairCoin kupovao onda kada je tržišna cena dovoljno niska. 

 

Ciljevi FairCoin Fonda Stabilnosti

 • Da se potpomogne otpornost FairCoin ekosistema kroz stvaranje stabilnije tržišne cene FairCoin-a. Ovo je način za ostvarivanje rasta tržišne cene kada je ista niska.
 • Da se FairCoin izvuče sa tržišta olakšavajući njegovu raspodelu između ljudi koji su uključeni u ili podržavaju FairCoop sistem.
 • Da se stvori obostrano dobitna situacija tako što ćete pokloniti projektu po vašem izboru, a ipak zadržavajući svoju kupovnu moć u Faircoin-ima (pogledati odeljak o etičkim mogućnostima ispod)

 

Način delovanja

Ako je cena FairCoin-a na Bitrex-u manja od 30% zvanične cene, napravićemo nedeljna ulaganja na Bitrex-u, u skladu sa BTC fondovima koji su nam na raspolaganju za ulaganje. Ako je tržišna cena viša od 30%, fond će zadržati "zid kupovine" po nižoj ceni od toga, a ako postoji velika količina, ostatak će biti zadržan kao Evro ili neka druga valuta, u skladu sa odlukom skupštine koja upravlja crowdfunding-om.

Kada napravimo narudžbe, napravićemo ih kao zid kupovine za iznos koji uobičajeno ide u knjigu narudžbina, osim ako ima prodajnih ponuda za vrlo niske vrednosti, a što bi imalo smisla iskoristiti. Na ovaj način bilo bi olakšano proknjiženje raspodele svim učesnicima.

Ako za jednu nedelju, zid kupovine ne bude srušen, naredne nedelje dodaćemo nove fondove i postaviti bolju ponudu, na način da fond takođe potpomaže rast vrednosti FairCoin-a.

Postojao bi nedeljni period poravnanja između uloženih Evra i raspodele FairCoin-a. Ovo znači da će fond primiti FairCoin-e; oni će biti proknjiženi proporcionalno ljudima koji trenutno imaju Evre u fondu. Usaglasili smo se oko obavezujućeg tromesečnog perioda počeka za ulagače u ovaj fond kako bismo obeshrabrili špekulante. U trenutku početne kupovine sa tržišta biće poslani u hladni novčanik zajedno sa adresom svakog ulagača, sve do isteka tromesečnog perioda, a nakon toga biće prosleđeni na lični FairCoin novčanik svakog ulagača ponaosob.

 

Merila/Kriterijumi

- Kao što je već navedeno gore, podela FairCoin-a na lične adrese učesnika nikada neće biti obavljena pre isteka tri meseca. Ako je tržišna cena Faircoin-a viša od 70% zvanične cene u datom periodu, onda će vreme biti produženo dok se sniženje cene ponovo ne desi.

- Taksa će biti naplaćena kako bi se održalo upravljanje uslugom i druge takse koje treba da budu plaćene sa naše strane. To će biti 5% uključujući i takse kreditnih/debitnih kartica.

 

Neke etičke mogućnosti

Kupovina FairCoin-a po tržišnoj ceni koja je niža od one zvanične omogućava onima koji ga kupe prednost pri razmatranju dobara i usluga koji su u ponudi za prodaju od proizvođača i trgovaca unutar Faircoop ekosistema. Svako je naravno slobodan da iskoristi prednost ovakve situacije u skladu sa sopstvenim odlukama.

Međutim, u cilju da se izbegne etički sukob za one koji veruju da bi bilo važno ne sticati profit od ovakve situacije, evo nekih predloga šta može da se uradi sa viškom FairCoin-a koje kupite na ovaj način u poređenju sa onima koje biste dobili za zvaničnu cenu.

 • Možete ih pokloniti svom najbližem lokalnom čvoru
 • Možete ih donirati nekom neprofitnom projektu po vašem izboru (možete pronaći mnoge od njih na use.fair-coin.org)
 • Možete ih donirati zadacima za koje mislite da trebaju najveću potporu unutar Open Coop Work ekosistema.
 • Možete ih donirati Fair fondovima.

 

Kako doprineti

 

 1. Bankarski transfer prema Bank of the Commons.
 2. Preko Fairbill-a (ovo je procesor kartičnog plaćanja koji smo koristili pre getfaircoin-a i koji još uvek radi u CoopFunding-u).
 3. Bank of the Commons (gde je moguće razmenitii Evro za Bitcoin. Na pokretanju kampanje primaćemo isto tako uplate za kampanju putem "novčanik u novčanik"/ "wallet to wallet" metode.
 4. Preko kriptovaluta Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Dash.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte .

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top