L'estabilitat del FairCoin

Una característica única que fa que el FairCoin siga diferent de tota la resta de criptomonedes és el seu creixement estable. Açò no és accidental, sinó producte del treball de totes les comunitats de l'ecosistema, que desitgen beneficiar-se de la tecnologia blockchain però de manera que els avanços es produïsquen d'acord amb aquells valors ètics que defenem, com la sostenibilitat.

Açò se suma a la naturalesa única de la moneda, ja que no és simplement un projecte pensat per a finançar una nova idea de negoci. Al contrari, la moneda és només una eina més entre altres, una expressió d'una visió més àmplia del món i de les connexions pràctiques que s'estan fent entre les cooperatives solidàries dels cinc continents.

La moneda no és una solució màgica definitiva als problemes socials, sinó una poderosa ferramenta per a ajudar a connectar-nos d'una forma pràctica sense límits de fronteres. Així, com els col·lectius que usen la moneda no tenen desig d’especular i no volen promoure o recolzar una visió tan crematística (en paraules d'Aristòtil), l'estabilitat del preu és un valor ètic que es reflecteix en la realitat.

A llarg termini, aquest equilibri és realment més útil en tots els sentits del terme, atés que l'estabilitat ajuda que els comerciants i altres persones utilitzen la moneda, sabent que el seu valor serà el mateix almenys un mes, a diferència de les salvatges fluctuacions en la resta de criptomonedes.

Açò s'aconseguix a través d'interessants pràctiques que tenen els seus paral·lelismes en moltes grans institucions financeres. Per exemple:

  • Un límit màxim molt raonable per a les ordres online per tal d’evitar l’especulació a gran escala
  • Un temps de confirmació de les ordres online que impedeix la tàctica del "pump and dump" en l’especulació amb divises, que fa pujar els preus difonent informació falsa o manipulada per a vendre immediatament i obtenir beneficis ràpids
  • I sobretot, la insistència en les connexions reals realitzada a través dels nodes locals sobre la base de l'afiliació política i ètica, assegurant que el que s'està creant no és un ramat atomitzat buscant el benefici, sinó un gran col·lectiu polític.

Açò fa connectar més encara la moneda amb els projectes reals i pràctics i les necessitats quotidianes, i no amb números digitals abstractes per a l'especulació de divises. El resultat és un creixement lent però constant, que domestica la bestiesa del mercat, alhora que es deixa espai per a la iniciativa i la preferència individuals.

Aquesta realitat de l'afiliació política es demostra encara més amb el fet que el preu de venda oficial que figura en getfaircoin.net es determina en assemblees democràtiques online, obertes a totes les persones interessades a participar i, per tant, s'ofereix un model pràctic de gestió de fluxos econòmics i de creixement importants de manera horitzontal i transparent.

La Troica i el sistema bancari oficial són artefactes històrics.

Deixant enrere la simple negativa a tractar els problemes monetaris, també hem d'acceptar que necessitem crear i gestionar el futur molt millor que el món en col·lapse d'avui. El preu lentament ascendent del FairCoin, gestionat de manera democràtica, és una prova que les persones quotidianes poden gestionar els seus propis assumptes econòmics, les seves necessitats financeres, de forma mútuament beneficiosa i no especulativa.

Aquesta és la resposta política més pràctica als dogmes neoliberals d'austeritat. Es proporciona un exemple concret que la gent no necessita les condicions usuràries i els dictats autoritaris de la Troika i el sistema bancari oficial. Al contrari, amb un treball dur, poden crear un món millor avui i provar que aquestes institucions opressives no són necessàries, són artefactes històrics que ja no tenen cap propòsit real.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top