Stabilnost FairCoin-a

Jedinstvena karakteristika koja FairCoin čini drugačijim od svih ostalih kriptovaluta je njegov stabilan rast. Ovo nije slučajno, nego je produkt rada svih zajednica u ekosistemu, koristi od blokčejn tehnologije, ali i želje da se ostvari prednost na način koji se uklapa sa našim sopstvenim etičkim vrednostima, kao što je efikasnost.

Sve ovo doprinosi jedinstvenoj prirodi valute, pošto nije reč samo o projektu da se skupe novci koji će finansirati novu biznis ideju. Naprotiv, FairCoin je samo jedan od mnogih instrumenata, samo jedan izraz šireg pogleda na svet i praktičnih veza među solidarnim kooperativama na pet kontinenata.

FairCoin nije neko konačno čarobno rešenje društvenih problema, nego moćan alat da nam na praktičan način pomogne da se povežemo preko granica. Prema tome, ako zajednice koje koriste FairCoin nemaju želju za špekulisanjem i ne žele promociju i podršku hrematističkom gledištu (Aristotel), stabilnost vrednosti će biti etička vrednost koja se odražava i u stvarnosti.

Dugoročno, takva ravnoteža je u stvari mnogo korisnija u svakom smislu reči, jer stabilnost pomaže trgovcima i svim drugima da koriste FairCoin, znajući da će takva vrednost biti ista najmanje mesec, za razliku od fluktuacija drugih kriptovaluta.

Ovo je postignuto kroz zanimljive prakse koje imaju svoje paralele u mnogim velikim finansijskim institucijama, na primer:

  • Vrlo razumna maksimalna kapitalizacija za onlajn kupovinu, da bi se sprečile špekulacije velikih razmera
  • Vreme potvrde onlajn kupovine koje sprečava šemu tipa "pump and dump" (napumpaj i odbaci), trgovaca koji manipulišu sitnim promenama cena na tržištu, radi brzih zarada
  • I iznad svega, insistiranje na stvarnim vezama napravljenim kroz lokalne čvorove na osnovu političke i etičke pripadnosti, uverava da to što se stvara nije atomizovan, profita gladan čopor, nego velika politička zajednica

Ovo nadalje povezuje FairCoin sa realnim, praktičnim projektima i svakodnevnim potrebama, a ne sa apstraktnim digitalnim brojevima za monetarnu špekulaciju. Rezultat toga je lagan, ali stabilan rast, koji kroti divljanje tržišta, ostavljajući prostor za individualnu inicijativu i povlasticu.

Realnost političke pripadnosti se nadalje demonstrira tako što se službena prodajna cena, istaknuta na getfaircoin.net, određuje kroz demokratske onlajn skupštine, otvorene bilo kome ko je zainteresovan za učestvovanje, te tako omogućava praktičan model upravljanja važnim ekonomskim tokovima i rast na horizontalan i transparentan način.

Trojka i službeni bankarski sistem su istorijske čiinjenice.

Polazeći od prostog odbijanja da se bavimo finansijskim problemima, moramo prihvatiti da trebamo stvoriti i upravljati budućnošću mnogo bolje od propadajućeg sveta današnjice. Lagani porast cene FairCoin-a, kojim se upravlja na direktan demokratski način, dokaz je da ljudi svakodnevno mogu upravljati svojim ekonomskim poslovima, svojim vlastitim finansijskim potrebama, na nešpekulativan i uzajamno delotvoran način.

Ovo je najpraktičniji politički odgovor neoliberalnim dogmama o merama štednje. Konkretan primer je da ljudi ne trebaju zelenaške uslove i autoritativne diktate Trojke i službenog bankarskog sistema. Naprotiv, napornim radom, oni mogu učiniti boljim današnji svet i dokazati da ove ugnjetavačke institucije nisu potrebne, da su istorijski artefakti koji više ne služe bilo kojoj svrsi.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top