Teoretska razmatranja o razvoju FairCoin-a

Prispijećem prilaska Faircoin-a do jednakosti sa Eurom, je važna prekretnica i vrijedna razmatranja u nekoliko aspekata.

Prije svega ovo čini novčić (eng.coin) lakšim za prihvatiti i inspirira sve više kolektiva i trgovaca da ga počnu koristiti. Na nivou projekta, ovo demonstrira stvarni uspjeh u kombiniranju starijih oblika samo-organiziranja, kao što su kooperative, sa mogućnostima ponuđenim u novim ekonomskim oblastima i napretkom u tehnologiji, podmlađujući radikalizam 21-og stoljeća.

Na još širem i puno intelektualnijem nivou, ovo zahtijeva teorijsku preformulaciju, što se upravo događa i koji su tačno naši ciljevi i alati koje posjedujemo da postignemo takve ciljeve. Ovo će pomoći radikalizmu (u smislu transformacije iz korijena) da napusti apstrakciju kojom je bio pogođen u postmoderno vrijeme i da se orijentira na sebe u novom dobu, da uspješno intervenira u političkim događanjima i osigura da kooperativni i bezdržavni model bude u stanju da se predstavi kao kredibilna alternativa. 

Šta postignuće 1:1 nagovještava je praktični primjer uspješnog razvijanja velikih razmjera, vrhunskog tehnološkog poduhvata povezanog sa kooperativnim organizacijama u stvarnom svijetu. To je u prvom planu uvezivanja čežnji za autonomijom, sa prednostima koje nudi blockchain tehnologija i digitalna valuta. Osim toga, upravo takvi radikalni principi su doveli do pozitivnih rezultata: polagan i stvaran rast, osnovne anti-spekulativne mjere u upravljanju novčićem da bi se izbjegle kontraproduktivne fluktuacije i fokus na praktičnu upotrebu unutar ekonomskih kooperativnih mreža. Ovo znači, u jednu ruku, neophodnost isticanja drugačije koncepcije uspjeha u poređenju sa sumnjivim vrijednosnim granicama današnjeg pokvarenog svijeta, ali isto tako i prihvatanje djelovanja unutar svijeta kako ga vidimo, a ne onakvog kakvog bi željeli da bude. Ovo je zapravo način kako uspješno promijeniti svijet.

Tu je isto tako i važnost naglašavanja ¨zlatne sredine¨ koja je postignuta unutar menadžmenta FairCoin-a. Krajnosti na obje strane mogu biti gledane kao totalno decentralizirana valuta koja jedino funkcionira unutar tržišta (kao i sa svim drugim predloženim digitalnim novčićima), ili statistička koncepcija koja vidi blockchain tehnologiju kao jedini način da vlasti dodaju likvidnost, plaćajući državne službenike i ovisno o tome, političkoj kontroli općinske, regionalne ili državne vlade. 

Eksperiment sa Bitcoin-om i drugim novčićima, može se nazvati "anarho-kapitalističkim; koji su institucionalno uvedeni blockchain-om, te dolazi od statističkih ideja (i pretpostavljeno socijal-demokratske) regulacije. Prva ideja je, jednostavno, da bez državne kontrole, i zanemarujući stvarnost današnjeg svijeta, funkcioniranje samog tržišta će iznjedriti idealno rješenje. Ali jasna razlika između iskazanih početnih principa, stvarnog funkcioniranja i finansijsko spekulativnih ulaganja širokih razmjera (stvaranje fluktacija divljanjem cijena) u Bitcoin-u, Ethereum-u itd. pokazuje da nedostaje način zaštite od postojećih moćnih struktura ovog svijeta, koje nastupaju sa velikom odlučnošću da iskoriste i profitiraju od potencijalnih društvenih napredovanja. 

S druge strane, rješenja od strane vlasti još nije postalo realno (što je već kritično, obzirom na ekstremne socijalne krize u Grčkoj i Španiji naprimjer, gdje se mnogo diskutovalo o ovim idejama), nedostaje i važnost politički svjesnog individualnog učestvovanja i umjesto toga je to birokratski projekat, i dodatno, takav program može vrlo lako završiti drugačijim izbornim rezultatom, osobito ako bude naglašavao jače radikalne političke karakteristike.

U jednu ruku problem je premalo kontrole, a u drugu, problem prevelike kontrole. Zbog ovih razloga, FairCoin je osut teoretskom paljbom s obje strane, ali njegov vidljivi rezultat i rastući uspjeh je dovoljan da se odbrani sam. Utopijsko vjerovanje ne može biti uvedeno na tržišta (što se ne razlikuje ideološki od predubjeđenja neoliberalizma); jednako tako Utopijska vjerovanja ne mogu biti uvedena u državu, što je bila greška većine radikalizama 20-og stoljeća. Ispravno rješenje je da se uzme najbolje sa obje strane: staviti vjerovanje na izbor pojedinaca i decentraliziranih mreža, ali pročistiti ovu ideju i usredotočiti se na nju putem svjesnog političkog odlučivanja samo-upravljajućih kooperacija. I na drugu stranu, političke odluke moraju biti koherentne i usredotočene na jasnu etičku razliku od spekulativnih i gramzivih metoda, ali isto tako nema potrebe da se uklapaju u birokratske strukture države i parlamentarnih kampanja.

Ovakav put ispravne umjerenosti, uzimajući najbolje od obje strane te istovremeno poboljšavajući njihove nedostatke, je put FairCoin-a i ogromne sveobuhvatne FairCoop strukture. Zbog svega ovoga je dostignut, na održiv, stabilan i kontroliran način, paritet sa Eurom, te tako i obećava više uspjeha u budućnosti.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top