Naša vlastita priča

Uspostavljanje prve integralne kooperative se desilo u Kataloniji (CIC) u 2010. godini, kada smo bili samo mala grupa aktivista ali čvrsto ubijeđenih da smo apsolutno sposobni samo-organizirati naš sveukupan život, kooperacijom jednih sa drugima direktno, nehijerarhijskom demokratijom. Ovaj mali eksperiment je uskoro pokrenuo mnogo veći pokret i nadahnuo hiljade ljudi da vjeruju u "integralnu revoluciju" kao put zajedničkog kreiranja svijeta o kojem sanjamo.

Poučeni prethodnim iskustvima širom svijeta u vezi bolje održivosti, samo-organizovanja, permakulture i autonomnih valutnih sistema, razvijen je integralni kooperativni model.

Postepeno smo shvatili da možemo u znatnoj mjeri umanjiti našu zavisnost o velikim korporacijama, bankarskom sistemu i nepravednim državnim zakonima.

Nove tehnologije omogućile su stvaranje nezavisnih mreža koje povezuju udaljene zajednice, na jednu stranu, a na drugu omogućavaju alate za samo-organizovanje autonomnog i decentralizovanog ekonomskog sistema. Društvena valuta je bila glavni alat (LETS) skupa sa spremnicima besplatnog znanja i sredstvima za kolektivnu uspostavu zajedničarstva.

U 2008, godini dogodila se blockchain revolucija i pojavio se Bitcoin. Historija finansiranja se drastično promijenila. Ponovo je mala grupa aktivista, koji su imali iskustvo CIC-a, mreža P2P i graditelji blockchain-a predvidjeli kako ovo može omogućiti sljedeći korak prema cjelokupnom globalnom rješenju.

Septembra 2014 godine, FairCoop je rođen da bi danas izrastao u svjetski pokret, osposobljavajući ljude na svim kontinentima. Prihvatanjem upotrebe kriptovalute FairCoin, koncept društvenih valuta je dobio novi impuls prateći kasnije stvaranje onoga što možemo nazvati remek-djelom, Dokaza Kooperacije (Proof of Cooperation), što ga je učinilo upravo savršenim.

U početnom periodu težište je bilo na razvijanju alata, konsolidiranju odane grupe ljudi i uspostavljanju prvih lokalnih čvorova (tako je teorija postala realnost).

Izdanci su rasli u isto vrijeme kada je sjeme bilo posijano. FairMarket je proširivao ponudu sa sve više proizvoda i usluga, dostupnih za kupovinu FairCoin-ima. Sve više ljudi se priključivalo Freedom Coop-u. Kanali komunikacije su dobivali sve više glasova. Eksponencijalno, mnogo ljudi sa različitih strana svijeta su kontaktirali u cilju stvaranja novih lokalnih čvorova. Hiljade FairPay kartica su podijeljene. Banka Zajedničara (Bank of the Commons) je postala realnost.

Vrijednost FairCoin-a je stabilno rasla slijedeći odluke generalnih skupština donesenih na bazi konsenzusa, gdje su makroekonomski aspekti uzeti u obzir. Napredovanje prema jednakosti sa Eurom dokazuje ispravnost sprovođenja politike u odnosu na FairCoin, čiji je moto "sporo ali postojano se pobjeđuje trka".

Vremenom kako su rasle mreže, vrijednost je promišljeno rasla na mnogo više kontroliran način nego drugi digitalni novčići, istovremeno služeći kao praktična lekcija pokretima širom svijeta za potencijal novog ekonomskog alata isprepletenog sa starim kooperativnim strukturama da bi se nadgradio i obnovio radikalizam 21-og stoljeća. Moramo samo pogledati statistiku da uočimo navedeno te trebamo imati povjerenje u nas i šta je sve moguće onda kada naši umovi zajednički stvaraju.

Ovaj napredak prema jednakosti sa Eurom je značajna epizoda u historiji FairCoop-a, a pokazuje svijetu kako se može napraviti jak i uspješan, osnovni, samo-organizirajući pokret ako se sarađuje za zajednički cilj. Za projekat fair/pravedne i etičke valute ovo je simboličan trenutak. Postajemo uvjereni u naš sopstveni potencijal u postizanju praktičnih rezultata i uviđamo da, sa razumijevanjem bez predrasuda i ozbiljnom zajedničkom saradnjom, možemo stvoriti bolji model društva nego što to današnji političari milioneri, birokrate i menadžeri ikad mogu.

A tek smo počeli... Ima još puno toga za uraditi, ali mi smo spremni za takav izazov.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top