Naša priča

Prvu integralnu kooperativu smo uspostavili u Kataloniji (CIC), 2010. Godine, kada smo bili samo mala grupa aktivista, ali čvrsto ubeđena u sposobnost samoorganizovanja našeg života, saradnju jednih sa drugima kroz direktnu, nehijerarhijsku demokratiju. Ovaj mali eksperiment je uskoro pokrenuo mnogo veći pokret i nadahnuo hiljade ljudi da veruju u "integralnu revoluciju" kao put zajedničkog kreiranja sveta o kojem sanjamo.

Integralni kooperativni model smo razvili poučeni prethodnim iskustvima širom sveta, u vezi sa većom održivošću samoorganizovanja, permakulture i autonomnih monetarnih sistema.

Postepeno smo shvatili da možemo pobediti našu zavisnost od velikih korporacija, bankarskog sistema i nepravednih državnih zakona.

Stvaranje nezavisnih mreža koje povezuju udaljene zajednice omogućila je upotreba novih tehnologija, kao i stvaranje sredstava za samoorganizovanje autonomnog i decentralizovanog ekonomskog sistema. Glavni instrument za to je bila društvena valuta (LETS), zajedno sa zalihama besplatnog znanja i načinima za zajedničko uspostavljanje opštih dobara.

U 2008 godini je došlo do blokčejn revolucije i pojavio se bitkoin. Istorija finansija se drastično promenila. Ponovo je mala grupa aktivista, sa iskustvom iz CIC-a, mreža P2P i razvoja blokčejn tehnologije, predvidela kako omogućiti sledeći korak prema celokupnom, globalnom rešenju problema.

FairCoop je rođen septembra 2014. Godine, da bi danas izrastao u svetski pokret, osposobljavajući ljude na svim kontinentima. Prihvatanjem upotrebe kriptovalute FairCoin, koncept društvenih valuta je dobio novi nastavak, a stvaranjem onoga što možemo nazvati remek-delom - Dokaza kooperacije (Proof of Cooperation), taj koncept je dodatno usavršen.

U početnom periodu težište je bilo na razvijanju alata, konsolidovanju posvećene grupe ljudi i uspostavljanju prvih lokalnih petlji (tako je teorija postala realnost).

Izdanci su rasli u isto vreme kada je seme bilo posejano. FairMarket je proširivao ponudu sa sve više proizvoda i usluga, dostupnih za kupovinu FairCoin-ima. Sve više ljudi se priključivalo Freedom Coop-u. Kanali komunikacije su dobivali sve više glasova. Eksponencijalno, mnogo ljudi sa različitih strana sveta je bilo u kontaktu, u cilju stvaranja novih lokalnih petlji. Podeljeno je na hiljade FairPay kartica. Bank of the Commons je postala realnost.

Sledeći odluke generalnih skupština, donesenih na bazi konsenzusa, uzimajući u obzir makroekonomske aspekte, vrednost FairCoin-a je stabilno rasla. Izjednačavanje sa vrednošću evra dokazalo je ispravnost politike u odnosu na FairCoin, čiji je moto: "Trka se dobija sporim, ali postojanim kretanjem."

Vremenom, kako su se razvijale mreže, vrednost je rasla promišljeno, na mnogo kontrolisaniji način nego kod drugih digitalnih valuta, što je poslužilo pokretima širom sveta kao lekcija o potencijalu novog ekonomskog sredstva, isprepletenog sa starim kooperativnim strukturama, da bi se nadgradila i obnovila radikalnost potreba 21. veka. Dovoljno je pogledati statistiku da bi se uočilo navedeno, te steklo poverenje u kreativnu moć zajedničkog umnog rada.

Napredak prema jednakosti sa evrom je značajna epizoda u istoriji FairCoop-a, pokazuje svetu kako se saradnjom ka zajedničkom cilju može napraviti jak i uspešan, bazičan samoorganizirajući pokret. Za projekat fer i etičke valute, ovo je bio simboličan trenutak. Postali smo uvereni u naš sopstveni potencijal u postizanju praktičnih rezultata i uvideli da, sa razumevanjem, bez predrasuda i ozbiljnom zajedničkom saradnjom, možemo stvoriti bolji model društva nego što to mogu današnji političari, milioneri, birokrate i menadžeri.

A tek smo počeli... Ima još puno toga da se uradi, ali smo spremni za izazov.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top