Ekološki novčić za pravedno gospodarstvo

Naša misija

 

Načiniti valutu koja je postojana, globalna i neiskvarena. Naše nastojanje je da kreiramo inovativan glokalni gospodarski sustav od temelja do vrha u korist alternative i post-kapitalističkog modela, utirući put združenoj promjeni prema životu utemeljenom na zajedničkim vrijednostima. FairCoin je naše sredstvo razmjene. Njegova vrijednost je određena od strane zajednice i nikada ne devalvira. Kontinuirano usklađivanje vrijednosti FairCoin-a doprinosi distribuiranju bogatstva unutar zajednice uporabom novčića. Suradnja, etika, solidarnost i transparentnost su nam ključni čimbenici da načinimo istinski pravičan sustav za sve. Razvitak i uporaba moćnih međusobno povezanih digitalnih alata (globalno) i regionalnih mreža (lokalno) su odlučujući za naš uspjeh.

 

Valuta za 99%

Značajke FairCoin-a

Sa potporom FairCoop-a, FairCoin implementira fair/pravednu vrijednosnu razmjenu na globalnoj razini. Naš inovativni Proof-of-Cooperation (PoC) blockchain mehanizam je izniman konsenzusni algoritam razvijen za FairCoin. Iziskuje mnogo manje energije nego drugi blockchain-i ali isto tako omogućuje brže transakcije. Ponositi smo da je FairCoin trenutno najekološkija i najotpornija kriptovaluta.

 

 Ekološki
 Vrlo mala potrošnja energije za nadzor transakcija

Sigurno
 Združeno ovjeravanje čvorova (CVNs, vidi FAQs)

 Brzo
Potvrda transakcije svaka tri minuta

Etično
Potpora vrijednostima fair/pravednog poduzetništva

Moćno
Moćna i narastajuća potpora od zadruga diljem svijeta

Nadzirani porast
Službena cijena je 1 FAIR = 1,20 Euro (pogledajte našu 'laganu' strategiju usvajanja cijene)

Vitalno
 Moćna zajednica sa svakidašnjom online suradnjom & redoviti sastanci lokalnih čvorova

Demokratično
 Donošenje strateških odluka na mjesečnim sjednicama

Pridruži se FairCoin pokretu

Uporabite FairCoin kao sredstvo razmjene. Prihvatite FairCoin u vašoj prodavaonici, dajte potporu vašem lokalnom poduzetništvu ili uporabite FairCoin online na FairMarket-u.  Kontinuirano tražimo stručne ljude koji žele pomoći u razvitku ovog predivnog pokreta. Pridružite nam se u našoj "Ask Anything" Telegram grupi ili na FairCoop Forum-u i stupite u izravnu vezu s nama. Bilo tko sa proaktivnim razmišljanjem i dobrim raspoloženjem je dobrodošao.

 

Meet us

 

Jednostavna nabavka
FairCoin-a ovdje i pomozite
financiranje FairCoop projekata i trgovaca.

get FairCoin 

 

 

Posjetite FairCoop's mjesto
trgovine da kupite dobra
FairCoin-om online.

FairMarket

Zemljopisna karta FairCoin
čvorova i trgovaca u nekoliko
zemalja diljem svijeta.

use FairCoin

Energetski štedljiv blockchain za fair/pravednu valutu

FairCoin je utemeljen na inovativnoj blockchain tehnologiji, koja je izmijenjena u srpnju 2017. godine iz 'Proof-of-Stake' protokola u 'Proof-of-Cooperation' (PoC) mehanizam.  Naša valuta ne samo da iziskuje manje energije i omogućava brže transakcije, nego isto tako uvodi određenu razinu povjerenja i demokratskih vrijednosti čak i na tehničkoj razini. Ovdje možete pogledati White Paper (Bijelu Knjigu) i više informacija o PoC i našem FairChains projektu.


White Paper & PoC

Pokreće nas suglasje-konsenzus

Na otvorenim sjednicama, zajednica odlučuje kako će ostvariti naše zajedničke ciljeve. Svi mogu sudjelovati i davati prijedloge za razvitak, promjene ili projekte na kojima bi se radilo. Kada se prijedlog usvoji kroz suglasje-konsenzus, dotični predlagač i relevantne radne grupe poduzimaju akciju. Na ovakav način organiziramo globalne online sjednice i sastanke članova lokalnih čvorova.

 

FairCoop

Pruži ruku i budi dijelom promjena

Enric Duran

“Umjesto oslanjanja na natjecanje među ljudima da se zadrži većina vrijednosti, faircoin je utemeljen na suradnji među ljudima kao jednakima, da se stvori vrijednost za sve njih.”

- Enric Duran

FAIRCOIN IS BASED ON PROOFED BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. USAGE AND MARKET VALUE REMAIN ON YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top