Ekološki novčić za pravedno gospodarstvo

Naša misija

 

Načiniti valutu koja je postojana, globalna i neiskvarena. Naše nastojanje je da kreiramo inovativan glokalni gospodarski sustav od temelja do vrha u korist alternative i post-kapitalističkog modela, utirući put združenoj promjeni prema životu utemeljenom na zajedničkim vrijednostima. FairCoin je naše sredstvo razmjene. Njegova vrijednost je određena od strane zajednice i nikada ne devalvira. Kontinuirano usklađivanje vrijednosti FairCoin-a doprinosi distribuiranju bogatstva unutar zajednice uporabom novčića. Suradnja, etika, solidarnost i transparentnost su nam ključni čimbenici da načinimo istinski pravičan sustav za sve. Razvitak i uporaba moćnih međusobno povezanih digitalnih alata (globalno) i regionalnih mreža (lokalno) su odlučujući za naš uspjeh.

 

Valuta za 99%

Značajke FairCoin-a

Sa potporom FairCoop-a, FairCoin implementira fair/pravednu vrijednosnu razmjenu na globalnoj razini. Naš inovativni Proof-of-Cooperation (PoC) blockchain mehanizam je izniman konsenzusni algoritam razvijen za FairCoin. Iziskuje mnogo manje energije nego drugi blockchain-i ali isto tako omogućuje brže transakcije. Ponositi smo da je FairCoin trenutno najekološkija i najotpornija kriptovaluta.

 

 Ekološki
 Vrlo mala potrošnja energije za nadzor transakcija

Sigurno
 Združeno ovjeravanje čvorova (CVNs, vidi FAQs)

 Brzo
Potvrda transakcije svaka tri minuta

Etično
Potpora vrijednostima fair/pravednog poduzetništva

Moćno
Moćna i narastajuća potpora od zadruga diljem svijeta

Nadzirani porast
Službena cijena je 1 FAIR = 1,20 Euro (pogledajte našu 'laganu' strategiju usvajanja cijene)

Vitalno
 Moćna zajednica sa svakidašnjom online suradnjom & redoviti sastanci lokalnih čvorova

Demokratično
 Donošenje strateških odluka na mjesečnim sjednicama

Pridruži se FairCoin pokretu

Uporabite FairCoin kao sredstvo razmjene. Prihvatite FairCoin u vašoj prodavaonici, dajte potporu vašem lokalnom poduzetništvu ili uporabite FairCoin online na FairMarket-u.  Kontinuirano tražimo stručne ljude koji žele pomoći u razvitku ovog predivnog pokreta. Pridružite nam se u našoj "Ask Anything" Telegram grupi ili na FairCoop Forum-u i stupite u izravnu vezu s nama. Bilo tko sa proaktivnim razmišljanjem i dobrim raspoloženjem je dobrodošao.

 

Meet us

 

Jednostavna nabavka
FairCoin-a ovdje i pomozite
financiranje FairCoop projekata i trgovaca.

get FairCoin 

 

 

Posjetite FairCoop's mjesto
trgovine da kupite dobra
FairCoin-om online.

FairMarket

Zemljopisna karta FairCoin
čvorova i trgovaca u nekoliko
zemalja diljem svijeta.

use FairCoin

Energetski štedljiv blockchain za fair/pravednu valutu

FairCoin je utemeljen na inovativnoj blockchain tehnologiji, koja je izmijenjena u srpnju 2017. godine iz 'Proof-of-Stake' protokola u 'Proof-of-Cooperation' (PoC) mehanizam.  Naša valuta ne samo da iziskuje manje energije i omogućava brže transakcije, nego isto tako uvodi određenu razinu povjerenja i demokratskih vrijednosti čak i na tehničkoj razini. Ovdje možete pogledati White Paper (Bijelu Knjigu) i više informacija o PoC i našem FairChains projektu.


White Paper & PoC

Pokreće nas suglasje-konsenzus

Na otvorenim sjednicama, zajednica odlučuje kako će ostvariti naše zajedničke ciljeve. Svi mogu sudjelovati i davati prijedloge za razvitak, promjene ili projekte na kojima bi se radilo. Kada se prijedlog usvoji kroz suglasje-konsenzus, dotični predlagač i relevantne radne grupe poduzimaju akciju. Na ovakav način organiziramo globalne online sjednice i sastanke članova lokalnih čvorova.

 

FairCoop

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top