Blog

Sljedeći ciljevi

FairCoop, kao složen i pluralistički pokret, postigao je mnogo više od prostog porasta vrijednosti FairCoin-a. FairCoop nastavlja da se povezuje sa konkretnim ljudima, u stvarnom upravljanju održivosti lokalnih čvorova, koji postaju sve više povezani na zajedničkim temeljima, kao što je fair/pravedna trgovina proizvoda i usluga između lokalnih čvorova. Ovo je primjenljiva i jasno zamišljena staza naše putanje u skorašnjoj budućnosti.

Što možemo sa našim FairCoin-om?

FairCoin neprestano ostvaruje napredak, integriranjem sebe u stvarno gospodarstvo i proizvodeći praktične dobrobiti.

Postojanost FairCoin-a

Iznimna osobina koja čini FairCoin drukčijim od svih ostalih kripto-novčića je njegov postojan rast. Ovo nije slučajno, već proizvod rada svih zajednica u ekosustavu koje žele korist od blockchain tehnologije, ali istodobno žele i ostvariti prednosti na način kojim će se prilagoditi našim vlastitim etičkim vrijednostima, kao što je održivost.

Naša vlastita priča

Ustanovljenje prve integralne kooperative zbilo se u Kataloniji (CIC) 2010. Godine, kada smo bili samo mala skupina aktivista ali čvrsto uvjerenih da smo apsolutno dorasli samo-organizirati naš cjelokupan život, kooperacijom jednih sa drugima izravno, nehijerarhijskom demokracijom. Ovaj mali pokus je uskoro pokrenuo mnogo veći pokret i nadahnuo tisuće ljudi da povjeruju u "integralnu revoluciju" kao put zajedničkog stvaranja svijeta o kojem sanjamo.

1:1 Porast FairCoop-a

Post-kapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svugdje u svijetu, na integriran način. Osnažujemo se na eksponencijalan i isijavajući način neovisno o odlukama centraliziranih institucija, očitovanja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišne spekulacije i skepticizma najšire prihvaćenog mišljenja (mainstream skepticizma).

FairCoin iz perspektive povijesti

Jedan od najčešćih prigovora FairCoin-u, koji će se neizostavno čuti, je da radikali ne smiju imati ništa sa novcem u bilo kojem smislu.

Stranice

 

 

 

Watch our Video and Lend a Hand

 

 

Pick up an open task

Translations, graphical design, software development or testing? If you really want to lend a hand and help the FairCoop ecosystem growing, do not hesitate to browse our to do list. We are managing open tasks with gitlab and remunerate your effort with up to € 10.- per hour (or its FairCoin equivalent) in FreedomCoop's Open Cooperative Platform. Get in touch with us in the Open Coop Work chat group.  If you are a software developer, you may also have a look at the FairCoin group at github (Python, C++, Java) or join the OCP team (Django, Python).

Pretplati se na Blog