1:1 FairCoop raste

Post-kapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svuda u svijetu, na integriran način, Nezavisno od odluka centraliziranih institucija, izvještaja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišnih spekulacija i mainstream skepticizma, mi se osnažujemo na eksponencijalan i sjajan način.

Tri godine intenzivnog kooperativnog aktivizma su napravile ekonomske i društveno oslobađajuće alate stvarnim do tačke gdje bilo ko sa pristupom Internetu može biti autonoman u svojoj lokalnoj sredini, neovisno o kulturi, političkoj situaciji, ekonomskim pritiscima ili zakonskim nametanjima te postati dio nove globalne fer/pravedne ekonomije.

Za tri godine postojanja FairCoop-a, grupa kooperativnih aktivista je trošila svoju energiju da uspostavi niz inovativnih alata i rješenja koja će pomoći ljudima da imaju stvarni, praktični alternativni izbor: npr. da kreiraju neobičnu, neovisnu i fer/pravednu ekonomiju uz pomoć jedinstvene anti-spekulativne kripto-valute: FairCoin-a. Na ovaj način, FairCoop i njegove strukture stvaraju alate u cilju da polako izađu iz kontrole države i kapitala, nudeći realističan plan tranzicije umjesto jednostavnog oslanjanja na praznu retoriku ili intelektualne apstrakcije.To je konstruktivan projekat i služi za važnu svrhu, kao stvarnu zadaću današnjeg radikalizma da pomogne ljudima, kolektivima i regijama da shvate da ne trebaju državne birokratije, političke partije ili bezlične ekonomske institucije

Razumijevanje da smo suočeni sa, ne samo prolaznom, finansijskom krizom nego sistemskim raspadanjem, shvatili smo da je istinski nerealističan utopijski san o beskrajnoj akumulaciji kapitala, na kojem zvanične vlasti insistiraju i time idu strmoglavo preko litice, tvrdoglavo insistirajući na rastućoj nejednakosti i beskrajnoj potrošnji ograničenih resursa. Stoga nam je bilo jasno uočiti da stvarni prijedlog jeste integralni i ekološki prihvatljiv osnovni samo-menadžment našeg sopstvenog ekonomskog života, Drugim riječima, morali smo postati funkcionalno autonomni od trenutnog ekonomskog sistema da bi osigurali nadolazećim generacijama podnošljivo okruženje i funkcionalno društvo. Prestali smo jednostavno prigovarati očigledno štetnom sistemu i počeli ulagati našu energiju u izgradnju alternative u skladu sa našim vrijednostima.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top