1:1 FairCoop raste

Postkapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svuda u svetu, na integrisan način. Nezavisno od odluka centralizovanih institucija, izveštaja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišnih špekulacija i aktuelnog skepticizma, jača na eksponencijalan i sjajan način.

Tri godine intenzivnog kooperativnog aktivizma učinile su stvarnim sredstva ekonomskog i društvenog oslobađanja, do tačke u kojoj bilo ko sa pristupom internetu može da bude autonoman u svojoj lokalnoj sredini, nezavisno od kulture, političke situacije, ekonomskih pritisaka ili zakonskih nameta, postajući deo nove globalne pravične ekonomije.

Za tri godine postojanja FairCoop-a grupa kooperativnih aktivista je trošila svoju energiju da bi uspostavila niz inovativnih alata i rešenja koja će pomoći ljudima da imaju stvarni, praktični alternativni izbor: npr. da kreiraju neobičnu, nezavisnu i pravičnu ekonomiju uz pomoć jedinstvene antišpekulativne kriptovalute: FairCoin-a. Na ovaj način, FairCoop i njegove strukture stvaraju instrumente sa ciljem da se polako izađe izvan kontrole države i kapitala, nudeći realan plan tranzicije umesto jednostavnog oslanjanja na praznu retoriku ili intelektualne apstrakcije. To je konstruktivan projekat i služi važnoj svrsi, kao stvaran zadatak današnjih radikalnih potreba, da se pomogne ljudima, kolektivima i regijama, shvatajući da za to nisu potrebne državna birokratija, političke partije ili bezlične ekonomske institucije.

Saznanjem da smo suočeni sa ne samo prolaznom finansijskom krizom, nego sistemskim raspadanjem, shvatili smo da je utopijski san o beskrajnoj akumulaciji kapitala, na kojem zvanične vlasti insistiraju i time idu strmoglavo preko litice, pri tome podstičući rastuće nejednakosti i beskrajnu potrošnju ograničenih resursa, zaista nerealan. Zbog toga nam je bilo jasno da treba uvideti da stvarni predlog jeste integralno i ekološki prihvatljivo bazično samoupravljanje našim sopstvenim ekonomskim životom. Drugim rečima, moramo postati funkcionalno autonomni od aktuelnog ekonomskog sistema, da bi budućim generacijama osigurali podnošljivo okruženje i funkcionalno društvo. Jednostavno smo prestali da prigovaramo očigledno štetnom sistemu i počeli smo da ulažemo našu energiju u izgradnju alternative, u skladu sa našim vrednostima.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top