1:1 Porast FairCoop-a

Post-kapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svugdje u svijetu, na integriran način. Osnažujemo se na eksponencijalan i isijavajući način neovisno o odlukama centraliziranih institucija, očitovanja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišne spekulacije i skepticizma najšire prihvaćenog mišljenja (mainstream skepticizma).

Tri godine intenziviranog kooperativnog aktivizma su stvorile gospodarske i društveno oslobađajuće alate do točke gdje bilo tko sa pristupom Internet-u može biti autonoman u svojoj lokalnoj okolini, neovisno o kulturi, političkoj situaciji, gospodarskim pritiscima ili zakonskim nametima te postati dio novog globalnog fair/pravednog gospodarstva.

U tri godine opstojanja FairCoop-a, grupa kooperativnih aktivista je ulagala energiju da uspostavi niz inovativnih alata i rješenja koja će pomoći ljudima da imaju stvarni i prikladan alternativni izbor: npr. da kreiraju novo, neovisno i fair/pravedno gospodarstvo uz pomoć jedinstvene anti-spekulativne kripto-valute: FairCoin-a. Na ovaj način, FairCoop i njegove strukture stvaraju alate s ciljem da se polako uklone od nadzora države i kapitala, nudeći realističan plan tranzicije umjesto jednostavnog oslanjanja na ispraznu retoriku ili intelektualne apstrakcije.To je konstruktivan projekat i služi bitnoj svrsi kao stvarna zadaća suvremenog radikalizma da pomogne ljudima, kolektivima i regijama da shvate da ne trebaju državne birokracije, političke stranke ili bezlične gospodarske institucije.

Shvaćanje da smo suočeni sa, ne samo prolaznom, financijskom krizom nego sustavnom dezintegracijom, suglasili smo se da je istinski nerealističan utopijski san o beskonačnoj akumulaciji kapitala, na kojem zvanične vlasti inzistiraju i time idu strmoglavo preko litice, tvrdoglavo ustrajavajući na rastućoj nejednakosti i beskonačnoj potrošnji ograničenih prirodnih izvora. Stoga, jasno smo shvatili da stvarni prijedlog jeste integralno, ekološki prihvatljivo, temeljno samo-upravljanje našeg vlastitog gospodarskog života. Drugim riječima, morali smo postati svrsishodno autonomni od vladajućeg gospodarskog sustava da bi osigurali idućim generacijama podnošljivo okružje i funkcionalno društvo. Jednostavno smo prestali prigovarati očito štetnom sustavu i počeli ulagati našu energiju u izgradnju alternative sukladno našim vrijednostima.

FAIRCOIN IS BASED ON PROVEN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. SAFE KEEPING, USE AND MARKET VALUE REMAIN YOUR OWN RISK.
Imprint & Contact | Privacy | Logos, Posters and Stickers | Brochures | Presentation Slides | White Paper | CMS Login

To top